Lorenzo Savadori

  1. Born: April 04, 1993
  2. Country: Italy
  3. Lorenzo Savadori Racing Results 2013-2014

Race Results - No entries found

RaceGridFinishTime/GapPerformance
No entries were found for 2018

Racing Stats - No entries found

Racing StatsResultsPercentage
No entries were found for 2018

Recent Lorenzo Savadori Comparisons

  1. Compare 2016 Lorenzo Savadori versus Max Verstappen
  2. Compare 2013 Valentino Rossi versus Lorenzo Savadori
  3. Compare 2017 Sam Lowes versus Lorenzo Savadori